Opleidingen binnen UCLL staan voor grote uitdagingen. In de snel transformerende maatschappij en arbeidsmarkt zien ze zich genoodzaakt om enerzijds hun onderwijs voortdurend te blijven ontwikkelen en anderzijds te zoeken naar nieuwe perspectieven, co – creaties en verbindingen met hun doelpubliek, het werkveld, andere opleidingen, enz. Wendbare curricula dringen zich op en vragen om een stevig doordacht bouwproces.

Wendbare curricula opbouwen, realiseer je alleen als alle relevante actoren op alle niveaus betrokken worden tijdens het bouwproces. UCLL hecht bovendien veel belang aan een participatieve, inspirerende cultuur (https://www.ucll.be/over-ucll/strategie/strategisch-plan/ronduit-inspireren). Vanuit deze visie lijkt het essentieel dat alle relevante actoren niet alleen betrokken zijn in het creëren van wendbare curricula, maar ook meedenken en -werken aan het toekomstbeeld van de opleiding waarin studenten tegelijkertijd als partner en ‘gebruiker’ meegenomen worden.

Met dit OOF-project zoeken we naar ‘hoe we de curriculumbouw optimaal begeleiden vanuit de dienst Onderwijs en Studenten’ en realiseren we anderzijds met een selectie van opleidingen een curriculum bouwproject. We willen hiervoor inzetten op drie speerpunten: (1) de ontwikkeling van een generiek ondersteuningstraject, (2) het versterken en benutten van sterke procesbegeleiders en (3) het inzetten op de kracht van verbinding.

Het OOF-project moet een selectie van opleidingen toelaten om (a) deel te nemen aan een traject voor onderwijstransformatie, (b) deel te nemen aan een leergemeenschap van collega’s die een gelijkaardig traject lopen en (c) met de procesbegeleiders en projectmedewerker te reflecteren en te debatteren over een optimale ondersteuning en meest performante methodieken. Einddoel van zo’n ondersteuningstraject blijft om stappen te nemen richting het creëren van een wendbaar curriculum.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here