Hoe kunnen we studenten ondersteunen in hun groei tot zelfsturende professional door in te zetten op formatieve toetsing en feedback? Hoe kunnen learning analytics daarvoor gebruikt worden? Studenten zijn of worden namelijk niet vanzelf zelfsturende professionals die levenslang leren. Het vergt een stapsgewijze begeleidende aanpak die bewust ingebouwd wordt in opleidingen en in de lespraktijk. Het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data over het leerproces, gekoppeld aan effectieve feedback heeft daarbij als doel het leren en de context zichtbaar te maken. Zo maak je het mogelijk voor studenten om stil te staan bij leerprocessen en ze te optimaliseren wat hun groei in zelfsturing ondersteunt. Vooral formatieve toetsmomenten zijn daarbij krachtige momenten in functie van het (bij)sturen van leren. Daarvoor kan je tal van digitale toets- en feedbacktools inzetten waarmee je learning analytics genereert. Dergelijke gedigitaliseerde data zijn een rijke bron om inzicht te verkrijgen in zowel de uitkomst als de aanpak van leren (Siemens & Gasevic, 2012).

Dit OOF-project verkent op welke onderwijskundige en onderwijstechnologische manieren formatieve toetsing en feedback, onder meer door learning analytics te gebruiken, faciliterend werken bij het ontwikkelen van zelfsturende competenties van studenten. Aan de hand van de methodiek van teacher design teams (her)ontwerpen docenten, onderwijsondersteuners (onderwijscoaches & -technologen) en experten gezamenlijk de onderwijspraktijk, met het oog op het stimuleren van de zelfsturende competenties van studenten. Het project beoogt concrete praktijkrealisaties, onderwijsondersteunend materiaal en bijhorende professionalisering voor zowel docenten als onderwijsondersteuners.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here