Heb je een goed idee om kunst te integreren op je campus, in onderzoeks- of wetenschappelijke activiten?
Werk je hiervoor samen met collega’s uit andere associatie-instellingen of zie je opportuniteiten in zulke samenwerking?
Dan is er een goede kans dat je project in aanmerking komt voor subsidies van het Steunpunt Kunstintegratie van de Associatie KU Leuven.
Ontdek hieronder alle criteria en de procedure om je projectvoorstel in te dienen.

WAT?

Een projectsubsidie voor kunstinitiatieven van de Associatie KU Leuven is bedoeld als financiële ondersteuning van tijdelijke initiatieven die de integratie van kunst aan de associatie-instellingen bevorderen. De duur van projecten kan variëren, met een maximum van een jaar. Enkel kosten gemaakt tussen de begin- en einddatum van een project worden aanvaard.

VOOR WIE?

De subsidieaanvragen worden steeds ingediend vanuit een samenwerkingsverband van minstens twee instellingen van de Associatie KU Leuven. De samenwerking kan plaatsvinden op niveau van faculteiten, departementen, diensten, units, studentenverenigingen, onderzoekscentra, opleidingen, expertisecentra, … Er kan geen subsidie aangevraagd worden door individuele personen.

 

Reglement

Het volledige reglement kan je hier in pdf lezen.

CRITERIA

 • Je kan een subsidieaanvraag indienen voor een project dat georganiseerd wordt vanuit een samenwerking tussen minstens twee instellingen van de Associatie KU Leuven
 • Het project heeft als doelstelling de integratie van kunst binnen deze instellingen te bevorderen
 • Er is in het project een duidelijke link terug te vinden met of het onderzoek, het onderwijs, de campuswerking of de maatschappelijke dienstverlening van de indienende instellingen
 • Studenten en/of personeelsleden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en/of uitvoering van het project.
 • De subsidie wordt toegekend op basis van het indienen van een voldoende gestoffeerde aanvraag, voorzien van een gedetailleerde begroting (conform formulier, zie verder). Enkel volledig ingediende aanvragen worden aanvaard.
 • Maximaal 50% van de totale projectkosten wordt gesubsidieerd door de Associatie met een maximaal bedrag van 5.000 euro.
 • Minstens 20% van de totale projectkosten wordt voorzien vanuit de instellingen. Overige projectkosten kunnen desgewenst gevonden worden via andere kanalen.

 

 

INDIENDATA

De uiterlijke indiendata voor subsidieaanvragen zijn:

 • 31 augustus 2021: voor projecten van start voor eind 2021
 • 9 januari 2022: voor projecten die starten in 2022 (onder voorbehoud)

HOE AANVRAGEN?

Je kan een projectsubsidie aanvragen bij het Steunpunt Kunstintegratie van de Associatie KU Leuven via dit online formulier. 

Om financiële plaatje van je project door te sturen, vragen we je om deze  budgettemplate (excel) te downloaden, in te vullen en mee te sturen bij je aanvraag. 

Dien je aanvraag in

 

BEOORDELING

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of de aanvraag ontvankelijk is.

De ontvankelijke aanvragen worden bekeken door de beleidsgroep die werkt rond de plaats van kunsten. Zij zullen de aanvragen toetsen aan de criteria.

De beleidsgroep beslist in consensus over de eventuele toekenning en de grootte van de projectsubsidie. Ten laatste een week na het bijeenkomen van de beleidsgroep ontvang je bericht hierover.

TOEKENNING EN UITBETALING

Eens de projectsubsidie is toegekend moet je het logo van de Associatie KU Leuven vermelden in al je communicatie. Het logo en de instructies vind je op de website van de Associatie KU Leuven.

Het toegekende bedrag (maximum 5.000 euro) wordt overgemaakt na het indienen van een schuldvordering vanuit één van de betrokken instellingen.

Binnen 1 maand na afloop van het project worden volgende documenten ingediend bij het Steunpunt Kunstintegratie

 • Een inhoudelijk verslag
 • Financieel verslag met overzicht van alle uitgaven en overzicht van de bijdragen van de instellingen en eventuele andere sponsors
 • Betaalbewijzen voor minstens het toegekende bedrag

Indien de projectkosten lager uitgevallen zijn dan voorzien, kan een deel van het bedrag teruggevorderd worden door de Associatie KU Leuven.

 

 

 Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here