Op 8 & 9 december 2020 organiseert KU Leuven, in samenwerking met de Associatie KU Leuven een online symposium over korte hogeronderwijsprogramma’s & microcredentials. Zowel voor de associatie, de KU Leuven én de Europese Commissie is Levenslang Leren immers een belangrijke beleidsdoelstelling. 

Doelstelling symposium

Het seminarie heeft het karakter van een peer learning activity/joint reflection waarin alle deelnemers expertise delen. De algemene doelstelling is het bijdragen tot expertise inzake continue vorming, korte hoger onderwijsprogramma’s (met ECTs) en microcredentials, mede in het perspectief van toekomstig beleid. Dit impliceert ook de eventuele impact van korte hoger onderwijsprogramma’s op bachelor-  en masterdiplomalijnen en op internationalsering.

Doelgroep

 • Staff-verantwoordelijken continue vorming, postgraduate programma’s (met ECTS punten, certificaat), micromasters, CPD, permanente vorming
 • Lopende projecten korte hoger onderwijsprogramma’s (bijv. ESF)
 • Leden Beleidsgroep Levesnlang Leren Associatie KU Leuven
 • Betrokkenen KU Leuven educational en mobility formats UNA Europa (DO, IR, IT services)

Programma

Dinsdag 8 december namiddag 14-16 uur 

 • Overwegingen beleid continue vorming van KU Leuven (Prof. em. Frank Baert  – KU Leuven) korte schets huidige beleid:  20 minuten
 • Recente evoluties microcredentials in Europa en het Common Microcredential Framework (20 minuten) (Piet Henderikx/Allesandra Antonacci – EADTU)
 • Korte hoger onderwijsprogramma’s ( o.m. in relatie met ECTS en het European Qualification Framework) (Case-study E-SLP) 25 minuten besteden (Fred Truyen – KU Leuven)
 • Case study Associatie MD Skills gap in Tech implementaties gezondheidssector) 25 minuten (Annabel Van Wanzeele – UCLL)
 • Reacties en vragen voor voormiddag sessie dinsdag

Woensdag 9 december 13:00-15:00 uur

 • Introductie tot de workshop 15-20 minuten
 • Herdenking continue vorming (permanente vorming, post-graduate opleidingen) in het post-Corona tijdperk (Associatie KU Leuven):  ineractieve workshop over verwachtingen en eventuele bezorgdheden (1 uur)
 • Plenary met Conclusies (15 minuten)Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here