De – hopelijk – net afgelopen coronacrisis vormt een duidelijke wake up call voor hoger (kunst)onderwijs om versterkt aandacht te hebben voor het ontwikkelen en (leren) toepassen van instructie- en onderwijsvormen die grenzen van tijd en ruimte overstijgen. De uitdaging ligt er nu in om de good practices te borgen, scherper te stellen en te streven naar een duurzame digitale transformatie van onze onderwijsomgeving.

Dit project zet in op de ontwikkeling van een intensive course en screeningtool voor onderwijzend personeel. Naar analogie van de tool SELFIE wil LUCA haar docenten ook een zelfscreeningstool aanreiken. Deze tool is de kick-off van een intensief en gepersonaliseerd traject digi-professionalisering. Vanuit het principe “teach what you preach” ligt de focus op een aanbod van live, synchrone online en asynchrone digitale activiteiten.

Inhoudelijk, wellicht nog bij te sturen na voorbereidings- en voorstudieperiode, is het de bedoeling in te zetten op een professionaliseringsboost met twee pijlers: enerzijds verwerven van zelfkennis gekoppeld aan bredere kennis en inzichten bij het ontwerpen van een digitale leeromgeving, anderzijds een focus op het implementeren, het effectief aan de slag gaan met educatieve technologie in de verrijkte leeromgeving van eigen OPO’s. Bij dit alles, is er ook een focus op artistiek hoger onderwijs als een specifieke context en uitdaging binnen LUCA als School of Arts.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here