WAAROM DEZE CAMPAGNE?

De “Service-learning booster” campagne vormt één van de activiteiten in de samenwerking tussen 7 Vlaamse hogescholen rond service-learning.  UCLL, VIVES, Thomas More, Odisee, LUCA School of Arts, Arteveldehogeschool en Karel de Grote Hogeschool bundelen de krachten om service-learning sterker te verankeren in de eigen instellingen. Deze samenwerking kadert binnen het internationaal programma ‘Uniservitate’.

Uniservitate – wereldwijd netwerk

Uniservitate is een wereldwijd programma voor de promotie van service-learning in katholieke hogeronderwijs-instellingen.  
Het heeft tot doel een systemische verandering teweeg te brengen in de instellingen voor katholiek hoger onderwijs (CHEI’s) voor het institutionaliseren van service-learning als een instrument om haar missie te bereiken, namelijk het aanbieden van een integrale opleiding aan de nieuwe generaties en hen te betrekken bij een actief engagement ten aanzien van de uitdagingen van onze tijd.

Binnen dit programma krijgen de 7 Vlaamse katholieke hogescholen gedurende 2 jaar ondersteuning van Uniservitate’s regionale hub KU Leuven bij het nastreven van hun gezamenlijke doelstellingen.  Samen beogen de partners:

1. stakeholders te informeren en sensibiliseren over service-learning
2. een beleidskader voor service-learning te ontwikkelen
3. een lerend netwerk van onderwijsondersteuners op te zetten
4. minstens 2 nieuwe service-learning vakken in te richten tegen eind 2022 aan elke instelling

Met deze ambities voor ogen lanceren ze daarom gezamenlijk een campagne naar docenten, opleidingsteams en onderwijsondersteuners om onze service-learning inspanningen van een boosterprik te voorzien.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here