• “Praktijk en reflectie” , een vak binnen de Professionele Bachelor Maatschappelijk werk

Binnen het 1e jaar van de Professionele Bachelor Maatschappelijk werk nemen studenten als vrijwilliger deel aan een sociaal-culturele organisatie. Tijdens het werk voor deze organisatie houden studenten een reflecterend dagboek bij over hun ervaringen.

  • “Techniekmentor”, keuzevak overheen meerdere opleidingen 

Extracurriculaire activiteit met intracurriculaire validatie.
Studenten uit alle disciplines kunnen kiezen voor dit vak. In deze cursus gaan studenten een semester lang mentor zijn in STEM-workshops voor kinderen. Ze stellen hun eigen leerdoelen en reflecteren door middel van portfoliowerk.

Meer info op de website van VIVES

  • “Beroepspraktijk: preventieve en sociale gezondheidszorg”, een keuzevak binnen de Professionele Bachelor Verpleegkunde

Extracurriculaire activiteit met intracurriculaire validatie.
Binnen de Professionele Bachelor Verpleegkunde kunnen studenten vrijwilligerswerk op zich nemen met betrekking tot preventieve en sociale gezondheidszorg zoals het geven van een EHBO-cursus in middelbare scholen, of werken tijdens een vakantiekamp georganiseerd door zorgorganisaties, enz…

Interdisciplinaire studententeams overleggen met bewoners van zorginstellingen in de stad of gemeente rondom de campus om oplossingen te vinden voor zorgvragen of problemen.

  • Buddyproject”, vak in de Professionele Bachelor Orthopedagogiek

Studenten orthopedagogie worden een “buddy” voor een persoon of gezin met een migratieachtergrond, terwijl ze samenwerken met een lokale hulporganisatie.

  • Global sustainability and engagement”, een keuzevak overheen meerdere opleidingen.

Extracurriculaire activiteit met intracurriculaire validatie.
In dit nieuwe vak (opgestart in academiejaar 2020-2021) kunnen studenten een ‘engagement track’ kiezen waarin ze een project ontwikkelen of ondersteunen dat duurzaamheid bevordert in een lokale organisatie of bedrijf.
Meer info op de website van VIVESSource link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here