Het OOF-project Levenslang leren: leerloopbaanbegeleiding bouwt verder op het OOF-project Levenslang leren: onderwijsteams, waarin het ontwerpen en invoeren van een baanbrekend opleidings- en vormingsconcept, afgestemd op de levenslang lerende, onderwerp van het project was.

Het aanbieden van het onderwijsaanbod is slechts één luik van het levenslang leren verhaal voor de hogeschool. Even relevant is de vraag hoe we het aanbod kunnen toepassen op de vragen en noden van de levenslang lerende, het werkveld en de maatschappij. Ieder individu stroomt binnen met een andere voorgeschiedenis, maar ook met andere werkervaring, talenten, competenties en persoonlijkheid.

Hoe we ons aanbod optimaal kunnen toepassen op de individuele vraag van de levenslang lerende en het vragende werkveld (werkgever, instelling, organisatie) brengen we graag in kaart via het nieuwe OOF-project Leerloopbaanbegeleiding. Aan de hand van drie concrete cases buiten de initiële graduaats- of bacheloropleidingen bereiken we een breed doelpubliek: individuen, bedrijven, organisaties, instellingen en dit zowel binnen de profit als nonprofitsector. In co-creatie werken we leerloopbaanbegeleiding op maat van hen uit.

Dit project draagt bij tot het uitwerken van een UCLL-gedragen leerloopbaanbegeleiding binnen trajecten levenslang leren, drie uitgewerkte cases en een breder bruikbaar uitgewerkt draaiboek LLL voor de hogeschool. We hopen daarnaast inspirerend te zijn voor andere hogescholen en universiteiten binnen en buiten de associatie.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here