Onderwijs op afstand is niet meer weg te denken in het hoger onderwijs; en als gevolg van de corona-crisis zijn er in versneld tempo een aantal stappen gezet die niet meer zullen worden teruggedraaid. Hogeschool VIVES zet al heel lang actief in op afstandsonderwijs, alsook op de uitrol van blended leren in dagonderwijs waarbij on- en off-campus activiteiten leerdoelgericht worden ingezet en gecombineerd om de studenten de nodige leerkansen te bieden.

De ervaring leert dat het aanbieden van alternatieve off-campus onderwijsactiviteiten relatief vlot gaat voor theoretisch gerichte opleidingsonderdelen, maar dat dit minder evident is voor praktijkonderwijs. Opleidingen aan een hogeschool kenmerken zich net door hun praktijkgerichtheid, waarbij het ontwikkelen van praktijkgerichte competenties centraal staat, zowel bij leren op de werkplek (bv., stage, duaal leren, bedrijfsbezoeken) als praktijkonderwijs op de campus (bv., practica, labo’s, simulatielessen, vaardigheidstrainingen) en alles daartussen (bv., bachelorproeven, praktijkprojecten).

Uit eerdere ervaringen in het afstandsonderwijs – en bij uitstek tijdens de corona-crisis – werd duidelijk dat praktijkonderwijs op de campus zich moeilijk laat vertalen naar een kwaliteitsvol alternatief in afstandsonderwijs. Zeker als het om het aanleren van complexe vaardigheden gaat en als daarbij specifieke infrastructuur nodig is en/of de aanwezigheid van een docent en/of peers verondersteld wordt. Docenten die hierin stappen willen zetten, hebben nood aan en baat bij inspirerende praktijken en extra ondersteuning en professionalisering tijdens het ontwerpproces hiervan.

Met dit OOF-project onderzoekt VIVES op welke manier off-campus praktijkonderwijs op een kwaliteitsvolle en effectieve manier kan worden ingezet in het kader van levenslang leren, differentiatie en internationalisering. Het uiteindelijke doel van het project is om voor deze vormen van onderwijs onderwijsondersteuning en docentenprofessionalisering te ontwikkelen.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here