Het verhaal achter het beeld

Kleuren, vlakken in beweging verwijzen naar religie, kunst en magie die grip willen krijgen op de wereld. De houtskoollijnen trekken sporen op het schildersdoek. Het zijn mogelijke wegen op ons pad. Vertellers, bezweerders en kunstenaars brengen ons samen rond het kampvuur. Verbonden door de nachtelijke mythes hernemen de spoorzoekers, analytici en vorsers de dag daarop hun werk. Ze kunnen niet zonder de verbindende mythes maar de sporen die zij volgen leiden naar nieuwe gebieden die soms de oude mythes ontkrachten en nieuwe doen ontstaan.
Het is deze spanning die ik in dit werk probeer op te roepen.

Colors, planes in motion refer to religion, art and magic that want to get a grip on the world.  The charcoal lines draw traces on the canvas. They are possible paths on our journey. Storytellers, conjurers and artists bring us together around the campfire. Connected by the nightly myths, the trackers, analysts and explorers resume their work the following day. They cannot do without the connecting myths but the tracks they follow lead to new territories that sometimes debunk the old myths and give rise to new ones.
It is this tension that I try to evoke
.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here