De master in het Sociaal Werk en Sociaal Beleid streeft ernaar een brug te maken tussen sociaal beleid, sociaal werk en onderzoek. Ze wil sociaal werkers opleiden tot praktijkgerichte onderzoekers en onderzoeksgerichte professionals die effectieve antwoorden kunnen bieden op de vragen vanuit de overheid, organisaties en burgers. De master wil bijdragen aan het versterken van de legitimiteit en de effectiviteit van het sociaal werk en het sociaal beleid. 

Op 2 maart organiseert de Associatie KU Leuven een korte online studiedag waarin alumni & opleidingsverantwoordelijken onder meer ingaan op:

  • het studentenprofiel (instroom & uitstroom) en studierendement;
  • de inhoud, het doel & de meerwaarde van het voorbereidings-, schakel- & masterprogramma;
  • de samenwerking met de associatiehogescholen, onder meer in het kader van de praktijkstage in het verkorte bachelorprogramma;
  • de arbeidsmogelijkheden na het behalen van het masterdiploma.

Schrijf je in

De studiedag richt zich voornamelijk tot collega’s van het studiegebied sociaal-agogisch werk, studie- en studieloopbaan-begeleiders, informatoren op infobeurzen, docenten, onderzoekers, programmadirecteurs en -coördinatoren,…

De studievoormiddag schakelen naar sociaal werk / sociaal beleid is een initiatief van de Beleidsgroep Studentenmobiliteit van de Associatie KU Leuven.Source link