A goal is a dream with a deadline.

 

Het beleidsplan 2021 van de Associatie KU Leuven telt drie grote lijnen:

  1. Realisaties tot stand brengen in de verdere uitbouw van de associatie als een netwerk van kansen voor studenten en docenten;
  2. De interne en externe communicatie vanuit de associatie en associatiedienst versterken;
  3. De conclusies van de midterm review operationaliseren.

De aandachtige lezer merkt op dat twee van de drie pijlers gelijkaardig zijn aan deze uit het beleidsplan 2020. Voor de uitbouw en realisatie van de strategische prioriteiten ligt dit voor de hand. Inzake het versterken van het netwerk en de (interne) communicatie heeft het coronavirus voor enige remming gezorgd bij de uitrol en implementatie van de beleidsinitiatieven. 

Bovenop deze drie pijlers blijft de associatie uiteraard verder inzetten in haar kosten- en expertisdelende werking en in haar decretale opdrachten. Het gaat hier onder meer om: de opmaak van een Vlaanderenbrede toelatingsproef afwijkende toelating graduaatsopleidingen, de samenwerking op het vlak van de verkorte educatieve opleidingen en educatieve graduaatsopleidingen, de EVC-EVK-procedures, het OnderwijsOntwikkelingsfonds, de docentprofessionalisering, …

Het Beleidsplan 2021 is integraal beschikbaar voor personeelsleden

Drie pijlers ondersteunen het beleidsplan

Netwerk van kansen

Met de realisatie van de tien strategische prioriteiten bouwt de associatie aan een echt netwerk van kansen voor studenten én personeel.

 

Prioriteiten in actie*


*enkel voor personeelsleden

een (h)echt netwerk

Kansen zijn enkel nuttig indien alle doelgroepen hiervan op de hoogte zijn.

Een gerichte, en efficiënte communicatie vanuit de associatie en haar instellingen zorgt voor het uitdragen van de meerwaarde van het netwerk voor studenten, personeel, bestuurders & 

FUTUREPROOF NETWERK

De Associatie KU Leuven is een motor van innovatie in het hoger onderwijs en de brede maatschappij. ​​​In 2021 wil ze haar koploperspositie bevestigen en versterken op basis van de conclusies van de strategische midterm review 2020.

 Source link