“Als hogeronderwijsinstellingen zetten we al langer in op het aanbieden van levenslang leren-trajecten,” verduidelijkt Marc Vandewalle, Algemeen directeur van UC Leuven-Limburg en promotor van het ESF-project. “Met dit project zetten we samen met het werkveld in op twee concrete opleidingen op het snijpunt van welzijn & zorg en digitale innovaties. We hopen hier ook uit te leren om in de toekomst nog meer zulke projecten te kunnen opzetten.”

“Door KU Leuven en de hogescholen samen te laten werken kunnen we zowel een opleiding op bachelorniveau, met focus op het personeel op de werkvloer, als een opleiding op masterniveau, met focus op het management aanbieden,” legt prof. Walter Sermeus, programmadirecteur Master Management en Beleid Gezondheidszorg, KU Leuven uit.

Beide te ontwikkelen opleidingen zullen de associatiepartners als modulaire microdegree aanbieden. Dit houdt in dat het geen diploma-opleidingen zijn zoals een volledige bachelor of master, maar wel een diplomagericht certificaat oplevert. Elke microdegree telt ongeveer 20 à 30 studiepunten, wat overeenkomt met één derde van een standaard opleidingsjaar, en vormt een interdisciplinair geheel van vaardigheden. 

“Het grote voordeel van dit systeem is dat werknemers de keuze kunnen maken tussen het volgen van één of meerdere modules of een volledig studieprogramma. Die flexibiliteit is cruciaal voor werknemers en werkgevers”, verklaart Tina Baetens, docent bachelor in de zorgtechnologie, Vives. 

Bovendien is het microdegree toekomstgericht. Eens verworven, kan een student de module (of de ganse reeks van modules) als vrijstelling inzetten, wanneer hij of zij later een volledig bachelor- of masterprogramma wenst te volgen.

“Binnen de sector van de thuiszorg hoorden we tot voor kort de woorden ‘weerstand’ en ‘digitalisering’ vaak in dezelfde zin”, aldus Ann Demeulemeester, algemeen directeur van Familiehulp. “De redenering was dat de thuiszorg geen extra administratie of techniek nodig heeft voor een job waarbij vooral handen, oren en ogen het belangrijkste zijn. En dan was er nog de vrees voor een mogelijke overname van digitale assistentie op menselijke warmte. Die vrees is vandaag volledig van de baan en heeft plaats gemaakt voor het besef dat digitale hulpmiddelen de troeven van de thuiszorg alleen maar kunnen versterken. De tijd is rijp om volop in te zetten op digitale competenties bij al onze medewerkers.” 

“De voorbije maanden hebben zorg en welzijn digitalisering omarmd”, zegt algemeen directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond. “De coronacrisis en de daaropvolgende preventiemaatregelen stelden de sectoren van ondersteuning voor personen met een handicap, jeugdhulp en kinderopvang voor grote uitdagingen op dat vlak. Uitdagingen die wij als voorzieningen graag willen aangaan, want digitalisering heeft definitief zijn intrede gedaan in zorg en welzijn en zal in de toekomst steeds nadrukkelijker aanwezig zijn op de werkvloer. Daarom komt dit project als geroepen.”

Beide opleidingen gaan nu in ontwikkeling en zullen in het najaar 2021 klaar zijn om de eerste studenten te ontvangen. De zes associatiepartners, KU Leuven, LUCA, Odisee, Thomas More, UC Leuven-Limburg en Vives werken hiervoor samen met werkveldorganisaties zoals Familiehulp, In4care, Health & Care Network Kempen, Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet-Icuro.

 

Dit project komt tot stand met de Steun van het Europees Sociaal Fonds en met medewerking van de Vlaamse Overheid. 

 Source link